اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت دوم

اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت دوم

اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت دوم

در این مقاله قصد داریم تا باقی معانی و مفهوم های مالیاتی را برای شما عزیزان شرح دهیم. این مقاله، مقاله دوم از سری مقاله های آموزش اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی می باشد.

✅وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی شخصی است که صاحب صلاحیت حرفه ای و متخصص در شناخت قوانین و مقررات مالیاتی می باشد و در چارچوب مجوز قانونی می تواند به نمایندگی از مودی از حقوق شخص مودی، در مراجع مربوطه قانونی مانند جمله سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری دفاع کرده یا به وی در جهت دفاع از حقوق خود، مشاوره و خدمات تخصصی مانند تنظیم لایحه مالیاتی براساس قوانین و مقررات و اسناد موجود را ارائه بدهد.

✅لایحه مالیاتی

سند دفاعیه تنظیم شده توسط مودی و یا وکیل مالیاتی شخص مودی براساس قوانین و مقررات مرتبط و قواعد و اصول حقوق مالیاتی برای دفاع از حقوق مودی را لایجه مالیاتی میگویند. این سند به مراجع ذیصلاح مالیاتی مانند سازمان امور مالیاتی و هیات های مربوط به حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری متضمن خواسته مشخص شده و تبیین مستندات و ادله قانونی ارائه می شود و در جلسه های مربوط هم بر اساس همین لایحه از حقوق مودی دفاع شده و حقوق مورد نظر مودی درخواست می شود.

✅نرخ مالیات حقوق

حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد از حقوق و مزایای مربوط  را نرخ مالیاتی حقوق می گوییم.

✅مفهوم مالیات حق واگذاری محل

کلیه دریافتی ها بابت واگذاری حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه اماکن تجاری مشمول مالیات است و این مالیات به نام مالیات واگذاری حق واگذاری محل نامیده شده است. لازم به ذکر هست که این مالیات تنها بر عهده انتقال دهنده یکی از موارد سرقفلی یا حق کسب و پیشه می باشد.

✅نرخ مالیاتی و ماخذ مالیاتی مالیات حق واگذاری محل

شاید برای شما سوال شود که نرخ مالیاتی حق واگذاری محل چقدر است؟ مالیات حق واگذاری محل برابر ۲ درصد مبلغ مورد معامله می باشد.

✅مفهوم مالیات بر درآمد مشاغل

درآمد سالیانه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل پس از کسر هزینه های مربوط و قابل قبول مالیاتی و معافیت هایی که قابلیت کسر از درآمد دارند، مشمول مالیات سالیانه عملکرد می باشند.

✅مودیان مشمول مالیات مشاغل

هر صاحب شغلی که بصورت شخص حقیقی به فعالیت حرفه ای می پردازد مانند پزشکان، حسابداران، وکیل ها و کاسبان، به عنوان مودیان مشمول مالیات مشاغل شناخته می شوند. هر صاحب شغلی میبایست هر سال اظهارنامه مالیاتی درآمد سالیانه خود را تنظیم و تسلیم کند و با توجه بر اینکه در کدام گروه بندی مالیاتی قرار می گیرد، تکلیف های مربوط به تنظیم نگهداری و ارائه دفاتر را انجام داده و مالیات متعلقه را طبق قانون مالیاتی کشور، به اداره امور مالیاتی پرداخت کند. نرخ مالیات مشاغل نیز از ۱۵ درصد شروع شده و با افزایش درآمد طبق قانون تا ۲۵ درصد قابل افزایش می باشد.

✅مفهوم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی اعلامیه ای می باشد که از جانب مودی و با امضای مودی در قالب فرمی تعیین شده که در آن مودی اطلاعات مورد نیاز مانند اطللاعات هویتی و عملکردی و درآمدی و هزینه ای خود به اضافه میزان درآمد و مالیات مربوط به خود را بطور سالیانه، به اداره امور مالیاتی اعلام می کند.

✅موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

در اظهارنامه مالیاتی، علاوه بر منبع درآمد عملکرد سالیانه می بایست در سایر منابع مالیاتی همچون ارث و اجاره املاک و درآمد اتفاقی نیز مودی مکلف است اظهار نامه جداگانه ای تسلیم کند. لازم به ذکر است در مورد درآمد حقوق تکلیفی به دادن اظهارنامه نمی باشد.

✅تکلیف به تسلیم اظهارنامه طبق مقررات و واقعیت

صاحبان درآمد مالیاتی، می بایست حتما طبق قانون نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی اقدام کنند. اگر در موعد مقرر این کار انجام نشود، مشمول جریمه قانونی خواهند شد. چنانچه مودی اظهارنامه مالیاتی را طبق قوانین و مقررات و واقعیت تکمیل و تنظیم نماید، اظهار نامه مورد قبول اداره مالیات واقع شده و مبنای مالیات قابل پرداخت مودی خواهد بود و در غیر این صورت اداره امور مالیاتی با تنظیم برگ تشخیص به تعیین میزان مالیات قابل مطالبه براساس اسناد و اطلاعات قانونی می پردازد و در نهایت مطالبه می کند.

✅تکلیف تنظیم دفاتر مالیاتی

در مورد گروه های خاصی از مودیان مانند اشخاص حقوقی و بعضی صاحبان مشاغل مثل هتل داران و صاحبان بیمارستانها نیز مودی مکلف است برای ثبت فعالیت های مالی خود، دفاتر مشخصی را تنظیم و نگهداری کرده و در صورت درخواست اداره مالیاتی برای تشخیص درآمد و تعیین درآمد، به اداره مالیاتی ارائه نمایند. نکته قابل توجه این است که در صورت عدم تنظیم یا ارائه دفاتر قانونی توسط مودی، موجب جریمه های قانونی برای شخص مودی یا محرومیت از تسهیلات مالیاتی یا عدم پذیرش اظهارنامه خواهد بود.

✅مفهوم مالیات اشخاص حقوقی

اگر فعالیت انتفاعی و درآمدی در قالب شخص حقوقی، شامل شرکت تجاری و موسسه باشد، شخص حقوقی می بایست بابت درآمدهای سالیانه مالیات مربوطه بعنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را پرداخت کند.

✅تکلیف اشخاص حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی می بایست اظهارنامه مالیاتی سالیانه را تسلیم کرده و مالیات مربوطه را پرداخت کنند.

✅نرخ مالیاتی و ماخذ مالیات اشخاص حقوقی

باید بدانید که نرخ مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات سالیانه آنها می باشد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی نیز مجموع درآمد سالیانه آنها پس از کسر هزینه های قابل قبول مالیاتی و استهلاکات می باشد.

✅مالیات بر درآمد اتفاقی

در مواردی که شخص، مال یا حقوقی را به صورت رایگان بدست آورد، از آنجا که صاحب درآمد شده، وی مکلف به پرداخت مالیات درآمد حاصله بعنوان درآمد اتفاقی می باشد، مثلاً اگر به کسی، مالی بخشیده شود یا خانه ای به شخصی بطور مجانی داده شود، درآمد بدست آمده چه بصورت نقدی و چه غیر نقدی باشد، مشمول مالیات است و دریافت کننده این درآمد می بایست با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات قانونی آن را که به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می شود را پرداخت کند.

✅مالیات بر نقل و انتقال املاک

مالیات بر نقل و انتقال املاک مالیاتی می باشد که برعهده انتقال دهنده ملک است و بابت درآمد حاصل از انتقال اخذ می شود. نرخ مالیاتی، ۵ درصد از ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال می باشد. دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق تنظیم و ثبت سند انتقال را تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات انتقال ندارند.

✅مفهوم مالیات بر درآمد اجاره

مالیاتی که بر عهده اجاره دهنده بابت درآمد اجاره بهای دریافتی از مستاجر دریافت می شود را مالیات بر درآمد اجاره می گویند.

✅ماخذ و نرخ مالیات بر درآمد اجاره

ماخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک معادل ۷۵ درصد از اجاره بهاست. نرخ مالیاتی در مورد اجاره املاک، تابع نرخ مالیات عملکرد است و از نظر قانونی موجر یا اجاره دهنده باید بابت درآمد حاصل از “درآمد اجاره سالیانه” اظهارنامه درآمد املاک اجاری را تنظیم و تسلیم کند. لازم به ذکر است که در مورد مالیات بر اجاره املاک نیز برخی معافیت های قانونی وجود دارد.

✅مفهوم مالیات حقوق

مالیات بر درآمد حقوق، مالیاتی است بابت درآمد ناشی از حقوق دریافتی از استخدامی کارفرما.

بیشتر بدانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *