اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت اول

اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت اول

اصطلاحات و عبارات مهم مالیاتی – قسمت اول

بسیار خرسند هستیم که برای شما عزیزان مفاهیم مهم مالیاتی را شرح داده ایم. لازم به ذکر است این سری مقالات که شامل 4 مقاله است، به شرح و توضیح درباره معانی و مفاهیم مهم مالیاتی پرداخته و اطلاعاتی خوبی در زمینه اصطلاحات مالیاتی به شما عزیزان می دهدو. از این که با ما همراه هستید سپاس گذاریم.

✅مالیات مستقیم

تعهدی قانونیست به پرداخت مبلغی محاسبه شده به صورت وجه نقد که برای تحصیل درآمد یا مالکیت یا هرگونه موقعیت مالیات پذیر قانونی، بموجب قانون وضع شده و مودی بعد از طی فرایند رسیدگی مالیاتی، می بایست آن مبلغ را به دولت پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، از روش برگ اجرای مالیاتی از اموال و دارایی وی کسر و دریافت می شود.

✅درآمد مالیاتی

هر در درآمد کسب شده که باعث افزایش دارایی شخص بشود بعنوان درآمد شناخته شده و باید بدانید که هر عایدی مشمول مالیات نخواهد بود، بلکه دریافتی هایی مشمول مالیات هستند که اولاً دارای ماهیت درآمدی قابل تحصیل باشند و به عبارت دیگر درآمدی باشند که مالیات پذیر بوده و ثانیاً به حکم قانون از شمول مالیات، خارج نشده باشند. برخی عایدی هایی که تا کنون توسط قانون مشمول مالیات قرار گرفته اند عبارت اند از درآمد اجاره املاک، درآمد نقل و انتقال قطعی املاک، درآمد مشاغل، درآمد حقوق، درآمد اشخاص حقوقی و درآمد اتفاقی.

✅درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات، عموما در مورد مالیات عملکرد مشاغل و فعالیت ها و نیز مالیات اشخاص حقوقی استفاده می شود. جمع درآمد مودی در یک سال مالیاتی کامل پس از کسر نمودن هزینه های مورد قبول مالیاتی مودی و استهلاکات، منجر به عایدی مشمول مالیات وی می شود. با اعمال نرخ مالیاتی بر عایدی مشمول مالیات، مالیات بر درآمد بدست می آید.

✅ دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، مرجعی قانونیست که به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از اقدامات و تصمیمات دستگاه های دولتی و عمومی از جمله سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرده و موارد را مرتفع می نماید. تصمیمات و اقدامات سازمان امور در مورد مطالبه مالیات بعد از قطعیت یافتن در هیات ها و انجمن های حل اختلاف مالیاتی، قابل شکایت و پیگیری در دیوان عدالت اداری می باشد و اگر از نظر دیوان عدالت اداری مجموع رای ها و تصمیمات یاد شده برخلاف قوانین و مقررات یا حقوق مودی باشد آنگاه دیوان حق نقض آنها به نفع مودی را دارا می باشد. مودی می تواند با استفاده از وکیل مالیاتی یا شخصا، در دیوان عدالت اداری، اقدام به اتعتراض به اوراق مالیاتی کند.

✅نرخ مالیاتی چیست

نرخ مالیاتی یعنی درصد مشخصی از درآمد مشمول مالیات مودی که مودی می بایست معادل حاصل از آن بعنوان مالیات را پرداخت نماید. نرخ مالیاتی برای هر کدام از منابع مالیاتی توسط قانون بصورت درصدی از درآمد مشمول مالیات تعیین می شود.

✅نرخ مالیاتی در منابع مختلف درآمدی

نرخ مالیاتی در مورد مالیات بر ارث بر حسب مورد از حداقل یک و نیم درصد ارزش مال تا ۱۰ درصد ارزش مال متغیر است.

نرخ مالیاتی در مورد مالیات بر انتقال قطعی ملک ۵%( از ارزش معاملاتی ملک) و در مورد واگذاری حق واگذاری محل، ۲%(از مبلغ مورد معامله)، در مورد دریافتی اشخاص عملکرد مشاغل بین ۱۵% تا ۲۵%(فقط از درآمد مشمول مالیات) و در مورد درآمد اشخاص حقوقی ۲۵%(تنها از درآمد مشمول مالیات) است.

نرخ مالیاتی درآمد اجاره املاک و درآمد اتفاقی برحسب اینکه صاحب درآمد، مشمول مالیات مشاغل یا درآمد اشخاص حقوقی باشد،تابع نرخ مالیاتی “مالیات عملکرد” است.

✅ماخذ مالیاتی

میزانی از درآمد مودی می باشد که موضوع اعمال نرخ مالیاتی به جهت تعیین مالیات قرار می گیرد. به عنوان مثال ماخذ مالیات بر درآمد اجاره، ۷۵ درصد کل اجاره بهای دریافتیست که پس از اعمال نرخ مالیاتی در مبلغ مذکور بعنوان ماخذ مالیاتی، در نهایت مالیات نهایی تعیین می شود.

✅مفهوم هزینه قابل قبول مالیاتی

هزینه قابل قبول مالیاتی که بیشتر برای مالیات عملکرد کاربرد دارد مبلغ هزینه هاییست که مودی در طی سال مالی به منظور تحصیل درآمد پرداخت کرده یا متعهد به پرداخت آن شده باشد. این هزینه ها به منظور تعیین مالیات از این جهت اهمیت قابل توجهی دارد که با کم کردن مجموع هزینه های قابل قبول مالیاتی، از جمع درآمد ناخالص مودی در سال مالیاتی، درآمد مشمول مالیات برای اعمال نرخ مالیاتی بدست می آید.

✅شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی

شرط قبولی اقلام هزینه بعنوان هزینه های جاری جهت کسر از درآمد ناخالص این می باشد که در جهت تحصیل درآمد بوده باشد و عناوین هزینه مورد نظر، توسط قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی براساس ماده ۱۴۸ قانون شناسایی شده باشد، به عنوان مثال مبالغ پرداخت شده به عنوان هزینه خرید کالا برای فروش یا حقوق پرسنل، در ماده ۱۴۸ قانون بعنوان یکی از عناوین هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی شده است.

✅سال مالیاتی

دوره یکساله مالیاتی با زمان شروع و پایان مشخصی می باشد که فعالیت های مالی و مالیاتی در طی این دوره مشمول تعهدات مالیاتی قرار گرفته و در پایان محاسبه می شوند.

اظهارنامه مالیاتی که اشخاص حقیقی و حقوقی باید آن را در موعد مقرر تسلیم کنند شامل درآمد ها و هزینه ها و سایر اسناد و موارد مربوط به فعالیت مالی و اقتصادی آن ها در سال مالیاتی مربوطه می باشد.

✅مالیات بر ارث

زمانی که بعد از فوت شخصی، اموالی به وراث او برسد، وراث بابت اموال و دارایی و حقوقی که به عنوان ارث دریافت کرده اند، می بایست مالیات مشمول بر ارث پرداخت کنند.

تا زمانی که مالیات ارث پرداخت نشود، هیچ مرجعی علی الخصوص، دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم سند در مورد این اموال را ندارد و علاوه بر آن بانکها و سایر نهادهایی که اموال و وجوه مورد ارث نزد آنها نگهداری می شود، دارای حق تسلیم این اموال به مورث نیستند و تنها پس از پرداخت مالیات محاسبه شده توسط وارث و ارائه گواهی پرداخت مالیات می توانند این اموال را تسلیم کنند!

✅بدهی قطعی مالیاتی

بدهی که بر عهده مودی مستقر شده است و تمامی فرایندهای قانونی اعتراض آن به پایان رسیده باشد را بدهی قطعی مالیاتی می گویند.

✅ جرم مالیاتی

برخی از تخلفاتی که در مورد تکالیف و قوانین مالیاتی صورت گرفته و می توانند دارای عناوین مجرمانه و مجازات باشند را جرم مالیاتی می نامیم.

از جمله جرایم مالیاتی:

تنظیم دفاتر

اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها

کتمان فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن

ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به کسر مالیات دیگران

تنظیم معاملات خود به نام دیگران یا معاملات مودیان دیگر به نام خود

عدم تسلیم اظهارنامه در مدت سه سال متوالی

استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیات.

بهتر است بدانید که مجازات هر یک از جرم های مالیاتی ذکر شده، بیش از شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

بیشتر بدانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *