کارشناس حسابداری عمومی

شرح وظایف

ما در شرکت به یک حسابدار آقا/خانم مسلط به تمام امور محوله مرتبط با مالی و حسابداری، تحلیل مالی، امور مالیاتی و آشنا به قوانین مالیات بر شرکتها و ارزش افزوده، آشنا به امور بیمه و مفاصاحساب تامین اجتماعی، آشنا به نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی، بیمه و وزارت صنعت و معدن تجارت با فن بیان مناسب و خوش خط جهت تحریر دفاتر نیاز داریم.

درخواست همکاری

مهارت‌های مورد نیاز

وضعیت نظام وظیفه

نوع همکاری

حداقل تحصیلات

حداقل سابقه